Tarieven

Let op: bij afgifte van de sleutels vragen wij u een waarborg van € 250,-. Deze waarborg ontvangt u weer retour nadat u de sleutels bij Safe Deposit heeft ingeleverd.

Hieronder ziet u onze tarieven. Bent u er nog niet uit welk kluisformaat het beste bij u past? Bekijk hier ons aanbod.

TypeAfmetingenPrijs p/m 1 jarig contractPrijs p/m 5 jarig contract
A7,5 cm (h) x 12,5 cm (b) x 54 cm (d)€ 14,50€ 11,50
B12,5 cm (h) x 12,5 cm (b) x 54 cm (d)€ 20,00€ 16,00
B+7,5 cm (h) x 25 cm (b) x 54 cm (d)€ 22,50€ 18,00
C12,5 cm (h) x 25 cm (b) x 54 cm (d)€ 27,50€ 22,50
D25 cm (h) x 25 cm (b) x 54 cm (d)€ 45,00€ 36,00
Kluiskast200 cm (h) x 200 cm (b) x 50 cm (d)€ 100,00€ 80,00
KluiskamerOp aanvraagOp aanvraagOp aanvraag

Veelgestelde vragen

Waar is de kluis gelegen?

Safe Deposit is gelegen op de Coolsingel 104 in Rotterdam. Onze kluis bevindt zich in de voormalige goudkluizen van de Hollandsche Bank Unie in het Erasmushuis.

Waar kan ik parkeren?

U kunt het beste parkeren in de nabijgelegen Q-park parkeergarage Beursplein, gelegen aan Bulgersteyn 5.

Wie heeft er toegang tot mijn kluis?

Alleen U heeft toegang tot uw kluis. Zelfs de medewerkers van SafeDeposit hebben geen toegang tot uw kluis. Als u graag iemand anders toegang wilt verlenen tot uw kluis dan kunt u daarvoor een volmacht afgeven. De gemachtigde kan dan het safeloket bezoeken met uw sleutels, ook als u er zelf niet bij bent. U kunt de verleende volmacht op een later moment net zo gemakkelijk weer intrekken als dat u hem in eerste instantie heeft verleend.

Wanneer heb ik toegang tot mijn kluis?

U heeft tijdens kantooruren altijd toegang tot uw kluis. Wilt u er zeker van zijn dat u niet hoeft te wachten? Maak dan een afspraak via de website of telefonisch naar 088 - 335 00 00.

Waarvoor betaal ik een waarborg?

Bij het aangaan van de overeenkomst betaalt u een waarborg van EUR 250,- voor ontvangst van 2 sleutels. Als u na afloop van uw contract allebei de originele sleutels weer retour geeft ontvangt u de waarborg ook weer retour.

Is mijn kluis verzekerd?

Ja, de inhoud van uw kluisje is standaard verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro per safeloket. Het is echter wel van belang om te vermelden dat u zelf aannemelijk moet kunnen maken wat er daadwerkelijk was opgeslagen op het moment van calamiteit. Wij raden u aan om zoveel mogelijk bewijsmaterialen te verzamelen, zoals bijvoorbeeld foto’s, aankoopfacturen en eventueel taxaties van deskundigen.

Welke betaalmethoden accepteert Safe Deposit?

De huur van uw kluis kunt u per automatische incasso in jaarlijkse of maandelijkse termijnen van uw rekening laten incasseren. Het is echter ook mogelijk om op onze locatie te pinnen of door middel van een bankoverschrijving te betalen. Voor onze meerjarige contracten bieden wij ook de mogelijkheid om de gehele huurtermijn contant te voldoen. De waarborg kunt u in alle gevallen contant voldoen.

Wat mag ik in mijn kluis opslaan?

Met uitzondering van illegale artikelen, vloeibare stoffen en bederfelijke waren mag u alles opslaan in uw kluis wat u wilt.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

Zoals wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw kostbaarheden doen wij dat ook met uw persoonsgegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Niet aan commerciële instellingen, niet aan overheden en ook niet aan de belastingdienst.

Hoe kan ik het contract verlengen?

Als u het contract wilt verlengen, dan hoeft u niets te doen. Alle contracten worden aan het einde van hun looptijd automatisch omgezet in een doorlopend contract dat maandelijks opzegbaar is. Wij gaan gewoon verder met het verlenen van onze diensten en service. Voor uw kluisje veranderd er niets.

Hoe kan ik het contract opzeggen?

Als u uw contract wilt opzeggen dan kan dit per e-mail of door langs te komen op ons kantoor. Na afloop van de contractsperiode kunt u maandelijks zonder kosten opzeggen. Als u uw contract echter binnen de contractsperiode wilt opzeggen, houd er dan wel rekening mee dat u ons dan een afkoopsom van 50% over de nog resterende termijnen bent verschuldigd en eventuele ontvangen kortingen over de reeds gehuurde periode worden verrekend. Na inlevering van de sleutels ontvangt u het betaalde borgbedrag retour en een schriftelijke bevestiging van de contractbeëindiging.

Kan ik tussendoor van kluis veranderen?

U kunt uw contract kosteloos upgraden naar een groter type kluis. U betaalt dan alleen de huurprijs van de nieuwe kluis.

Wat gebeurt er als ik de huurprijs niet betaal?

Als u een achterstand oploopt in de betaling van uw kluis, dan zullen wij u de toegang tot het kluisje tijdelijk blokkeren, totdat u de achterstallige premies heeft betaald. Bij langdurige achterstand in de betaling zullen wij u in gebreke stellen en heeft u nog een laatste kans de achterstallige huur te betalen. Als u naar aanleiding hiervan nog niet betaalt, dan kunnen wij tenslotte overgaan u te royeren als klant.

Wat gebeurt er met mijn kluis in het geval ik kom te overlijden?

Als het bericht ons bereikt dat u bent komen te overlijden dan wordt uw kluis geblokkeerd voor verdere toegang. Een eventuele machtiging voor een derde komt dan ook te vervallen. Uw erfgenamen krijgen toegang tot uw kluis bij het overleggen van een akte van overlijden en een verklaring van Erfrecht, waaruit blijkt dat zij de rechtmatige erfgenamen zijn.

Wat gebeurt er met mijn eigendommen bij faillissement?

U blijft te allen tijde juridisch en economisch eigenaar van uw eigendommen. Uw eigendommen maken in het geval van een faillissement geen onderdeel uit van onze boedel. U loopt daarbij geen risico.

Wat moet ik doen als mijn vraag er niet tussen staat?

Mocht u nog een vraag hebben kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch via 088 - 335 00 00.