Inboedelverzekering

De schade die u oploopt aan uw inboedel wordt gedekt en vergoed door uw inboedelverzekering. Schade kan ontstaan door diefstal, waterschade of brand. Vaak wordt er bij verzekeringen onderscheid gemaakt tussen de basisdekking, een verzekering die alleen die schade dekt die niet door eigen schuld is veroorzaakt, en een allrisk dekking, waarbij schade door eigen schuld ook gedekt wordt. De hoogte van het precieze bedrag verschilt per verzekeraar. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk een extra dekking voor kostbaarheden af te sluiten.

Waarom is het raadzaam een safeloket te huren naast een inboedelverzekering?

Een gedeelte van uw schade wordt gedekt door uw inboedelverzekering, maar laatstgenoemde brengt ook beperkingen met zich mee. Soms is het lastig voor een inboedelverzekering om de schade voldoende te compenseren. Bijvoorbeeld bij een erfstuk omdat de waarde hiervan moeilijk te bepalen is. Sieraden kunnen stijgen in waarde, maar deze worden vaak maar gedekt tot de € 6.000,-. Emotionele waarde speelt vaak ook een rol bij sieraden en erfstukken, maar bij verlies of schade wordt deze nooit gedekt door uw inboedelverzekering. Een safeloket bij Safe Deposit biedt u veiligheid bij diefstal, schade en verlies. In geval van diefstal en brand staan uw goederen veilig opgeslagen en zijn onaantastbaar. Vooral bij kostbaarheden waarvoor u een aanvullende verzekering af zou moeten sluiten, is een safeloket zeer aantrekkelijk. De eigendommen die u opslaat zijn standaard verzekerd tot € 50.000,- met mogelijkheid van uitbreiding tot € 250.000,-.