Brandverzekering

Ook een brandverzekering valt onder de categorie woonverzekeringen en hiermee bent u verzekerd tegen brandschade aan uw huis en bezittingen. De schade in en om het huis wordt gedekt door uw inboedelverzekering, maar brandschade aan het huis zelf valt weer onder uw opstalverzekering. Wanneer een brand overslaat naar een naastliggende woning, dient u beroep te doen op uw aansprakelijkheidsverzekering.

Brandwerend safeloket bij Safe Deposit

Een brandverzekering biedt geen dekking voor voorwerpen die onvervangbaar zijn zoals waardevolle bezittingen met emotionele waarde of belangrijke documenten. Om de juiste vergoeding te ontvangen van uw verzekering moet u facturen en aankoopbewijzen aanleveren aan uw verzekering. Bij brand gaan deze ook vaak verloren waardoor u niet de juiste dekking ontvangt. De kluisruimtes bij Safe Deposit zijn brandwerend en bieden daardoor de juiste bescherming tegen brandschade. Wanneer u uw bezittingen veilig opslaat bij Safe Deposit bent u niet alleen verzekerd voor brandveiligheid, uw objecten worden ook 24 uur per dag bewaakt en uw goederen zijn standaard verzekerd tot € 50.000,- met mogelijkheid van uitbreiding tot € 250.000,-.